Програм за управљање и евиденцију одржаних семинара намењен је за све оне који се баве одржавањем оваквих скупова а пре свега за Центре за Стручно Усавршавање наставничког особља.

csu_izvestaji

Програм садржи комплетну евиденцију одобрених семинара од стране државних институција евидентираних за сваку школску годину. Поред евиденције одржаних семинара води се и евиденција свих учесника са основним подацима – и о онима који држе предавање и о онима који предавање слушају. Овако се добијају сви подаци релеванти за сваког учесника појединачно. Такође се води и евиденција о учешћу особља из сваке школе појединачно. Као излазни резултат имамо чак 16 различитих извештаја:
– Семинари по годинама
– Семинари по школама(годишње)
– Семинари (опште)
– Семинари по школама (опште)
– Активности И
– Активности И по школама
– Активности ИИ
– Активности ИИ по школама
– Стручни скупови
– Стручни скупови по школама
– Преглед догађаја
– Преглед догађаја у/ван седишта
– Преглед догађаја (школа)
– Преглед догађаја (школа/учесници)
– Преглед догађаја (учесник)
– ЦЦИ Извештај (намењен организацији која финансијски подржава рад центра)

Овим програмом се у потпуности успоставља контрола над одражним семинарима и осталим активностима са могућношћу креирања најбитнијих извештаја.

Категорије: Програми