ГПС уређаји за праћење возила – наш производ, базиран на најновијим компонентама, гпс уређаји за праћење возила НЕОН 13 раде са 2 СИМ КАРТИЦЕ ИСТОВРЕМЕНО што омогућава јефтино праћење возила у реалном времену и по целој Европи. ГПС уређај је пажљиво пројектован до најситнијих детаља како би обезбедио максималан однос цена/могућности. Ови гпс уређаји за праћење возила су тренутно једни од ретких који могу да раде и са другим сателитским системима осим ГПС-а као што је нпр Руски ГЛОНАСС.

gps uredjaji za pracenje vozila

ГПС уређаји НЕОН 13 за праћење возила су намењени за праћење позиције возила као и вредности неких параметара возила или стања различитих сензора у возилу. У основи ови гпс уређаји за працење возила имају микроконтролер са 32-битном архитектуром који је задужен за прикупљање вредности сигнала са различитих сензора у возилу, њихову обраду и слање ка ГСМ/ГПРС модулу. Сигнали се прикупљају преко аналогних и дигиталних улаза који се налазе на главном конектору уређаја за працење возила. Поред тога информације се могу прикупљати са додатних уређаја који се налазе у возилу ( попут таксиметра ) путем РС-232 или РС-485 магистрале ( опција, стандардно долази са РС-232 комуникацијом ). Подржава комуникацију са сензорима преко Оне Њире магистрале што омогућава прикључивање једног или више сензора температуре као и И-буттон идентификатора. Опционо може да се користи и акцелерометар који има своје место на штампаној плочи и леми се у случајевима када је потребна детаљна информација о наглим променама брзине возила. У том случају два дигитална улаза и један дигитални излаз се не користе ( стандардно је без ове опције ).

Поред тога, гпс уређаји за працење возила имају опцију за повезивање на ЦАН магистралу возила ради прикупљања различитих података до којих је могуће доћи преко ове магистрале ( стандардно је без ове опције ). Информације о позицији микроконтролер прихвата од уБлоџ-овог модула НЕО 7 који подржава и ГЛОНАСС и ГПС систем. За слање прикупљених информација ка серверу задужен је уБлоџ-ов ГСМ/ГПРС модул ЛЕОН Г100. Корисници који купе наш уређај за працење возила, податке о кретањима својих возила прате преко нашег сервера што је у склопу услуге праћење возила.

Уређај за працење возила може да прими 2 СИМ картице што му омогућава да има две домаће мреже ( нпр у две различите државе ) да би се смањила потреба за рад у роамингу и тиме смањили трошкови ГПРС саобраћаја. Могуће је и паралелно коришћење картица тј у случају да једна СИМ картица није у домету а друга јесте, саобраћај ће се одвијати преко друге. За снимање прикупљених података може се користити микро СД картица која омогућава снимање и чување велике количине прикупљених података. На главном конектору уређај за працење возила постоје и четири дигатална излаза који могу бити употребљени за укључење или искључење неких уређаја у возилу. Напајање се обезбеђује са инсталације у возилу напоном од 12В или 24В једносмерне струје. Уређај за працење возила може да има и додатну батерију која му обезбеђује аутономију рада одређено време ( које зависи од режима рада ) у одсуству главног напона напајања. Уколико ова опција није потребна уређај за працење возила може да ради и без батерије. На предњој страни уређај за працење возила за праћење возила налази се 4 конектора:
– 18-пински конектор који се користи за аналогне и дигиталне улазе, дигиталне излазе и ЦАН бус линије
– РЈ-22 конектор за РС-232 ( или РС-485) комуникацију
– РЈ-22 конектор за Оне Њире магистралу
– УСБ конектор који омогућава повезивање уређаја на рачунар приликом подешавања параметара

Улази и излази:
– 6 дигиталних улаза
– 3 аналогна улаза
– Улаз прилагођен за мерење броја обртаја мотора
– 4 дигитална излаза

Комуникациони интерфејси:
– РС-232 порт (или РС-485 – опционо)
– УСБ порт
– Оне њире интерфејс
– ЦАН бус интерфејс (опционо)

Кратак функционалан опис рада:
– Уређај праћење возила се јавља на задати временски период (време се узима са ГПС/ГЛОНАСС модула)
– На задату промену правца кретања
– Након што возило пређе задато растојање
– На захтев СМС-ом, слањем одређене команде
– Након уласка/изласка из задате гео зоне, активирања/деактивирања контакт браве, прекорачења брзине, пад напона акумулатора и батерије, прекорачења броја обртаја, прекорачење прагова аларма аналогних улаза, активација/деактивација одређених улаза/излаза.

Параметрирање уређаја:
– уређај за працење возила се параметрира путем апликације са рачунара или даљински СМС поруком по унапред договореном протоколу.

Параметри који се подешавају су:
– Адреса и порт главног и помоћног сервера
– АПН, корисничко име и лозинка за главну и помоћну СИМ картицу, као и то да ли се користи само једна или обе СИМ картице.
– За примарну СИМ картицу треба подесити код домаће мреже.
– Пин кодови СИМ картица и телефонски бројеви СМС центара.
– Период јављања, промена растојања, промена правца кретања, дефинисање координата гео зона и њихови пречници.
– Период јављања се подешава посебно за сваки режим рада, посебно за домаћу мрежу а посебно за роаминг.
– Максимална дозвољена брзина и максимални дозвољени број обртаја
– Идентификација возила
– Начин мерења нивоа горива и границе за пун и празан резервоар
– Број импулса на 1000 обртаја мотора за дато возило
– Временски периоди преласка из једног режима у други.
– Намена улаза и излаза и евентуално њихови ИД-ови у секвенцама
– Прагови за аларме за аналогне улазе.
– Бројеви телефона на које се шаљу СМС обавештења
– Начин уписа у СД картицу (да ли ће послати подаци бити обрисани или ће се почети упис из почетка када се картица напуни)
– Опционо – регистарске ознаке возила

Уређај за працење возила мери број обртаја мотора и у складу са задатим прагом шаље обавештење о прекорачењу. Даљинска промена фирмњаре-а се обавља преко ФТП протокола. Шаље СМС комада за почетак ажурирања фирмвера. Уколико уређај за працење возила ради са две СИМ картице, у случају да је изгубио мрежу на примарној картици, треба да провери да ли секундарна СИМ картица може да се региструје на неку од мрежа роаминга. За време рада у роамингу уређај за працење возила стално проверава да ли у домету има и домаћу мрежу. У случају да пронађе домаћу мрежу искључује се помоћна картица и поново укључује главна СИМ картица и модул покушава да се региструје на домаћу мрежу.
Сваки пут када уређај за працење возила добије нову локацију од ГПС/ГЛОНАСС модула, треба да провери да ли је прошло довољно времена за јављање. Треба да израчуна удаљеност тренутне позиције од позиције последњег јављана, да провери да ли се дата тачка налази унутар или ван неког региона (да ли је дошло до промене у односу на претходну позицију). Проверава се да ли је правац кретања промењен више од задатог у односу на претходно јављање. Вредности АД конвертора се очитавају на сваких 100мс и у складу са подешеним максималним и минималним вредностима шаље се аларм.

Категорије: Уређаји