Праћење возила гпс нам јесте главна делатности, али располажемо са вишегодишњим искуством у сложеним пословним процесима. Опредељени смо ка пружању инжењерских услуга и развоја како софтверских тако и електронских производа – било да их сами развијамо у потпуности, за нас или наше клијенте, било да пружамо подршку или да дорађујемо већ постојеће производе. Искуства имамо у било којој поменутој опцији. Неколико година смо провели на развоју разнородних решења, производа и пројеката. Заинтересовани смо за сарадњу са свима који су искрено и безкомпромисно окренути будућности.

Ужа специјалност су нам клијент-сервер апликације и праћење возила гпс у реалном времену. У тим областима, а посебно у вези праћења возила гпс, имамо више година искуства радећи на системима који су прихватали и обрађивали неколико милиона записа месечно. На основу тих података формирани су разни извештаји који су давали информације у пар секунди различитим категоријама корисника. На оваквим решењима би морали градити своје пословне одлуке. Свуда где је потребно анализирати податке, без обзира колико их има, као што је случај са праћење возила гпс, нужно је користити адекватан софтвер – због брзине, поузданости, прецизности и уштеде.