Основна намена овог програма је праћење и контрола трошкова Хладњаче ( тј. свих фабрика за прераду воћа и поврћа ) смањење трошкова прераде као и контрола откупа пољопривредних производа, прераде и испоруке замрзнутих и свежих готових производа са посебним акцентом на праћење квалитета и интеграцију са стандардима ХЦЦП и ИСО9001 и свим извештајима везаним за њих.

Води се евиденција о:

Откупу пољопривредних производа преко пријемница, откупница, уговора са комитетима као и квалитету примљених роба и пријемне контроле са пуном интеграцијом са пријемном вагом и повезивање преко бар кодова и идентификационих картона робе. Обезбеђена је контрола набавних цена по комитентима са маржама и извештајима по комитентима, врстама роба и квалитету са контролом трошкова откупа. Комплетан откуп је повезан са Благајном за исплату пољопривредних производа

otkup700Набавци готових производа, полу производа и репроматеријала за производњу преко пријемница и пријемних контрола са интеграцијом са вагом и свим извештајима.

Магацини: свежих роба, замрзнутих, полупроизвода, репроматеријала као и магацини производње везаних за сваки налог купца појединачно са извештајима по магацинима и стањима лагера у њима. Корисник софтвера може по жељи да креира неограничен број магацина ( по врстама робе, паковањима, купцима итд ). Ово је омогућено због специфичних захтева сваког купца и лакше контроле улазних и излазних цена.

На Производњу је посебно стављен акценат у овом софтверу и она је практично интегрисана у сваки његов део. Састоји се од:

Сменских извештаја – подразумева унос података о свим аспектима производње од почетка до краја рада смене са евиденцијом рада за сваки део производног процеса са финансијским трошковима за тај процес и утрошеним производима, полупроизводима и репроматеријалом. Сваки производни процес је везан за посебан налог купца. Тиме се обезбеђује праћење тока реализације налога у свим његовим фазама.
Радни налози – постоје две врсте налога: стални ( који су стално отворени у којима се прерађује роба која у тренутку прераде нема купца и која се ради по стандардним квалитетима као и радни налози за послове у фабрици који немају везе са прерадом робе) и налози купаца који се отварају на њихов захтев за појединачне испоруке који садрже посебне захтеве купца ( квалитет, паковање, датуме испоруке, шеме палетизирања као и све остале информације везане за тај налог). Налози су најважнији део производње јер се за налоге веже сваки процес у производњи и по њима се прате трошкови прераде, радне снаге, репроматеријала а такође су везани и сви извештаји. Са налогом се такође везују и сви пријеми свеже робе преко идентификационих картона као и идентификациони картони који се генеришу по налогу за прерађену робу. За радне налоге су везане и контроле у процесу производње, метал детекције и завршне контроле при испорукама.
Контроле и записници – у овом делу софтвера се генеришу све врсте контрола које настају у процесу производње а које су по захтевима ХЦЦП и ИСО9001 стандардима. Вежу се за посебне налоге и то обезбеђује комплетну следљивост од пријема до испоруке производа.
Саставни део програмског пакета производња су и: преглед сменских извештаја, подешавање производње и свих њених процеса, преноси из радних налога у магацине и у друге радне налоге, плански трошкови, стање лагера производње, распакивање и препакивање из различитих амбалажа, генерисање идентификационих картона за полупроизводе и готове производе.
Услужна прерада робе – у овом делу се води евиденција услуге прераде робе као и трошкови везани за ту прераду.

proizvodnja700x338

Пословање – у овом делу софтверског пакета се налази опција за израду извештаја о промету, преради, трошковима прераде, рада и набавке робе. Такође постоји и опција симулације продаје и прераде робе односно преглед очекиваних резултата предузећа који се могу добити на основних планских цена прераде и продаје робе која се тренутно налази у свим фазама производње и другим лагерима.

Комитенти – у овом делу софтвера се управља комитентима којих може бити више врста ( индивидуални пољопривредни произвођачи, откупљивачи, превозници, купци у земљи, ино купци, добављачи репроматеријала итд. ). Сваки од ових врста комитената има посебно дефинисану документацију при пријему и отпреми производа која се аутоматски генерише и од ње зависи како це се вршити обрачун примљене робе.

Артикли – У овом делу софтверског пакета се дефинишу производи као и групе производа са њиховим планским трошковима, паковањима и картицама за сваки посебан артикал.

Као и још много тога…

Набавком овог програма добијате комплетан увид у пословање вашег предузећа са контролом свих њених делова у реалном времену и правовремене информације за доношење Ваших пословних одлука. Овај програм је намењен за коришћење на више радних места (Производња, Набавка, Продаја, Менаџмент, Контрола квалитета, итд.) повезаних преко интерне рачунарске мреже и/или интернет везе за преглед података са било ког места као и за вођење више фабрика са једног места.

fruitsys_proizvodnja_modul_400x208

Категорије: Програми