Ово је један од примера конверзије старих података из старијих апликација у нове. Био је поприличан изазов количину од преко 250МБ пребацити из ФоџПро у неко новије окружење.

Програм је на захтев наручиоца задржао практично идентичан изглед и начин функционисања – то је био изричит захтев наручиоца како не би трошили време на учење и прилагођавање. Тако је програм задржао функционалности:
– унос, измене и резервације предмета
– претраживање предмета
– унос и измене кретања
– штампа омота
– штампа примопредајних записника
– штампа статистичких извештаја
– шифарник
– органа
– врсте предмета
– врсте кретања
– класе
– корисника
– инспектора
– округ
Додате су неке ствари које су недостајале као што су Архивска књига, неки извештаји и њихово прилагођавање, праћење предмета по инспекторима и сл.

pisarnica_400x208

Категорије: Програми